DHR

Ytterligare ett förbund till Unik Försäkring! Välkomna DHR!

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden och har cirka 15 000 medlemmar. DHR bildades 1923 och arbetar med uppgifter som syftar till att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett liv som andra och fungera i vårt svenska samhälle.

http://www.dhr.se

dhr