Hjärtebarnsförbundet

Hjärtebarnsförbundet är en ideell handikapporganisation vars huvudsakliga syfte är att förbättra villkoren för familjer som har barn och ungdomar födda med hjärtfel samt familjer som mist sitt hjärtbarn. Förbundet bildades 1975 och har idag nära 6 000 medlemmar i 12 hjärtebarnsföreningar fördelade över landet och en rikstäckande förening för vuxna födda med hjärtfel, GUCH, (Grown Up with Congenital Heart disease).

http://www.hjartebarn.org/

hjartebarn-logo