Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. De strävar efter att deras medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.

RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

www.rtp.se

logo-personskadefrbundet