Synskadades Riksförbund

Vi välkomnar Synskadades Riksförbund till Unik Försäkring!

Synskadades Riksförbund, SRF, är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för synskadade – både blinda och synsvaga. Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

SRF bildades utifrån tanken att alla människor är lika mycket värda och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. SRF präglas idag av öppenhet och demokrati – där alla medlemmar kan göra sin röst hörd.

http://www.srf.nu/

srf-logotyp-bla