Om du råkar ut för en skada

Gör så här om du blir skadad

vid en olycka:

Anmäl alltid skadan till Unik Försäkring

på telefonnummer 010-490 09 91

Vi har öppet dygnet runt.

 

Ring polisen om någon har stulit från dig,

rånat dig eller misshandlat dig.

 

Ring Försäkringskassan om du blivit sjuk

eller blivit skadad vid en olycka.

 

Ring Svenska ambassaden om någon

har dött i ett annat land.