Fritidshusförsäkring

bnv-fritid

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget verktyg för att märka de produkter som är minst skadliga för miljön. Vår miljömärkta fritidshusförsäkring innebär att vi lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa krav som bland annat syftar till att vi ska spara på våra naturresurser. Här kan du läsa mer om Bra Miljöval.

Vad ingår i Fritidshusförsäkringen?

Fritidshusförsäkringen gäller för ditt fritidshus, din tomt och övriga byggnader som du har på tomten. Du kan även välja att försäkra lösöret som du har i fritidshuset. Försäkringen gäller även byggnad under uppförande och vid skada orsakad av virkesförstörande insekter.

 

  Produktöversikt Fritidshusförsäkring

  Villkor Fritidshusförsäkring

 

Tidigare versioner:
  Villkor Fritidshusförsäkring 2010-11-01