Hemförsäkring

I Hemförsäkringen finns det skydd för din bostad och dina saker.

Här finns dessutom skydd för dig och dina familjemedlemmar vid resa eller överfall eller om ni skulle orsaka en skada på någon annans egendom.

Hemextra – en extra bra hemförsäkring

Teckna Hemextra här på hemsidan.

Om du tillhör personkretsen LSS eller SoL erbjuder vi en extra bra hemförsäkring som vi kallar Hemextra. Vi har anpassat försäkringen efter dina behov så att allt som du behöver ingår. Försäkringen gäller för dig och för dem som du bor med.

Vad ingår i Hemextra?

Försäkringen gäller för alla saker som du äger. Den gäller även för dig om du skulle råka ut för ett överfall eller om du skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk när du är ute och reser. Allrisk lösöre ingår alltid i Hemextra och innebär att du får ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser med upp till 50 000 kr. Försäkringen gälller även om du har glömt att låsa bostaden, då ersätter vi upp till 50 000 kr.

Vi hjälper dig om du behöver överklaga ett LSS-ärende

I Hemextra ingår även juristhjälp om du skulle behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som hos andra försäkringsbolag annars alltid är undantaget i hemförsäkringen. Med juristhjälp ökar du dina chanser att få rätt i ditt LSS-ärende.

Vad kostar Hemextra?

Du väljer själv vilket belopp för lösöre du vill försäkra. Försäkringspremien varirerar beroende på vilket belopp du väljer.

Klicka här för priser och för att teckna Hemextra hos oss.

Produktfaktablad

 Fritidshus Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2018

 Hem Extra Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2018

 Hem Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2018

Mer information

I dokumenten nedan hittar du mer information om försäkringen:

  Produktöversikt Hem 2018-05-25  Produktöversikt Hemextra 2018-05-25

 Villkor Hemförsäkring 2017-11-01    Villkor Hemextra 2017-11-01

  Villkor Villa-Hem-Fritidshus 2018-02-01

 

Tidigare versioner:
Produktöversikt Hemextra 2017-11-01   Produktöversikt Hem 2017-11-01

Produktöversikt Hem Produktöversikt Hemextra

Villkor Hemförsäkring Villkor Hemextra 2016-06-01

  Villkor Hemextra 2014-12-15

  Villkor Hemförsäkring 2013-11-01

  Vilkor Hemförsäkriing 2010-11-01

  Villkor Hemextra 2011-02-01