Släpvagnsförsäkring

I Släpvagnsförsäkringen finns det ett skydd för din släpvagn både när du använder den och när den står parkerad.

En släpvagnsförsäkring består av två delar och du bestämmer själv om du vill ha halv- eller helförsäkring:

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår skydd för brand, glas, stöld, och rättsskydd.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår det som ingår i halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din släpvagn vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

 

  Produktöversikt Släpvagnsförsäkring

  Villkor Släpvagnsförsäkring

 

Tidigare Villkor:
  Villkor Släpvagnsförsäkring 2010-11-01