Bra Miljöval

bmv-logo-webbBra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke.

Miljömärkningen är ett verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Bra Miljöval ställer höga miljökrav på de produkter och tjänster som får märkningen.

 

 

En tuff miljömärkning

För att en produkt ska få bära märkningen Bra Miljöval måste företaget leva upp till de hårda men ej ouppnåeliga krav som Naturskyddsföreningen ställer. Efterhand skärps kraven för att produkterna successivt ska utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Miljömärkta försäkringar

Sakförsäkringsbranschen omsätter 60 miljarder kronor varje år och i skaderegleringen läggs stora pengar på att beställa produkter och tjänster hos bland annat bilverkstäder och byggfirmor. Samtidigt förvaltas stora ekonomiska resurser i väntan på att skador ska inträffa. Hur dessa resurser placeras påverkar i sin tur miljön.

I april 2011 släppte Naturskyddsföreningen kriterierna för miljömärkta bil- och småhusförsäkringar (villa och fritidshus) och i mars 2012 fick vi vår bil-, villa- och fritidshusföräkringar miljömärkta med Bra Miljöval.

Kriterier och krav

Kriterierna för att få märkningen Bra Miljöval handlar bland annat om att vi måste spara på våra naturresurser. Kriterierna för miljömärkta försäkringar innefattar följande krav och nedan följer ett par exempel på hur vi uppfyller de tuffa kraven:

Kontorskrav

Vi har en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet och säkerställer att vi ständigt arbetar med att förbättra vår miljöprestanda.
Vi jobbar kontinuerligt med miljöutbildning för hela personalen.
Vi har miljöcertifierat företaget enligt ISO 14001 som innebär att vi har ett aktivt miljöarbete på kontoret.

Energi, resor och transporter

Vi har el märkt med Bra Miljöval till kontoret.
Vi har en resepolicy som syftar till att begränsa resandets negativa miljöeffekter.
Vi mäter och följer upp alla resor vi gör så att vi kan reducera vår miljöpåverkan.

Kapitalförvaltning

Vi väljer hur vi ska placera kapital genom att undvika placeringar i de sämsta företagen ur ett miljö- samt etiskt perspektiv och istället gynna de bästa.
Vi placerar inte kapital i företag som håller på med t ex vapen. alkohol, tobak, kolkraft, kärnkraft eller uran.

Information till våra kunder

Vi informerar löpande våra försäkringstagare om Bra Miljöval och vad det innebär.
Vi jobbar löpande med att ge våra försäkringstagare miljö- och energismarta tips för en mer hållbar livsstil.
Vi ger kontinuerligt våra kunder skadeförebyggande tips och råd.

Skadereglering

I vår skadereglering väljer vi alltid de miljömässigt bästa produkterna och det mest miljösmarta alternativet.
Vi jobbar aktivt med att öka mängden återbruk.
Vid ersättning av hyrbil ersätter vi alltid med miljöbil.
Vi arbetar kontinuerligt med att fylla på vårat register med leverantörer som har ett aktivt miljöarbete på plats.