Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.
Certifieringen innebär att vi har en systematisk metod för att ständigt utveckla och förbättra våra processer och arbetssätt. Det innebär också att vi har ett aktivt miljöarbete på kontoret och en miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet.

Miljöcertifiering enligt IS0 14001

ISO 14001 är en internationell standard och innebär att vi har ett miljöledningssystem som styr vår verksamhet till ständig förbättring. Den syftar till att kontinuerligt minska vår totala miljöbelastning och med hjälp av vårat ledningssystem kommer vi få god kontroll över miljöarbetets utveckling. Miljöledningssystemet kommer att fungera som ett hjälpmedel så att vi arbetar med rätt saker och att verksamheten ständigt utvecklas.