Organisationer

Alla organisationer som är anslutna till Unik Försäkring är en del av Unik Försäkring.

Det innebär bland annat att alla organisationer är delaktiga i styrelsen för Unik Försäkring och är med och fattar alla viktiga beslut. Dessutom har alla anslutna organisationer en representant med i prövningsnämnden. Prövningsnämnden är en trygghet för dig som medlem och innebär att du skulle bli missnöjd i ditt försäkringsärende finns möjligheten att få sin sak prövad. En representant från varje ansluten organisation finns då med för att bevaka sina medlemmars intressen vid en eventuell tvist.

Alla medlemmar som tecknar försäkring i Unik Försäkring är dessutom med och stöttar sin egen organisation genom sin försäkring då en del av premien går tillbaka till organisationen.

Dessa organisationer är idag anslutna till Unik Försäkring:

Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Hjärtebarnsförbundet

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Autism- & Aspergerförbundet

Personskadeförbundet RTP

Sveriges Dövas Riksförbund

DHR

Synskadades Riksförbund

Epilepsiförbundet 

Dessutom har organisationen Lika Unika och deras medlemsförbund NHR, RBU, FSDB och HRF en organisationsförsäkring i Unik Försäkring. Alla medlemmar i dessa förbund har även genom sitt medlemsskap en gruppolycksfallsförsäkring som gäller under aktiviteter som ditt förbund arrangerar.

Vill ni som lokalförening ha ett kostnadsfritt besök av oss där vi informerar allmänt om försäkringar samt Unik Försäkring? Kontakta då Per Liljeroos, ansvarig på Unik Försäkring, på 010-490 09 91 eller skicka ett mail till info@unikforsakring.se