Riksförbundet FUB

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. De har drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska synas, höras och ta plats!

http://www.fub.se/

 

fub_logo_2007