Sveriges Dövas Riksförbund

Vi välkomnar Sveriges Dövas Riksförbund till Unik Försäkring!

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Teckenspråket är av central betydelse i verksamheten och de strävar efter att döva ska få full tillgänglighet till samhällets alla delar.

http://www.sdr.org/

SDR-logo_grön