Svenska Epilepsiförbundet 
är en intresseorganisation för personer med epilepsi,  deras anhöriga och personer som  kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet,  sjukvården eller som vill stötta oss i vårt arbete. Vår medlemskår utgörs av: personer som själva har epilepsi. Tillsammans vill vi öka kunskapen om epilepsi i samhället och främja en bättre epilepsirehabilitering.