Vår miljöpolicy

Vi vill aktivt arbeta med att förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Med detta vill vi bidra till en hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar samt bad-och drickbart vatten.

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi arbeta med följande områden:

Kunskap:

Kontinuerligt öka vår miljökunskap och förmedla kunskap till våra kunder för att förebygga skador och minska deras miljöpåverkan.

Skadereglering:

All vår skadereglering kommer att ske så miljöan-passat som möjligt och med hög grad av återbruk. Detta genom miljöanpassade reparationsmetoder och miljösmarta inköp.

Inköp av produkter och tjänster:

I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete. Vi ska även ständigt söka efter bättre alternativ ur miljösynpunkt vid inköp av produkter och tjänster.

Transporter och resor:

Kontinuerligt arbeta för att minska behovet av resor och transporter. Vi ska även främja val av miljöbästa alternativ vid transport eller resa.

Avfallshantering:

Vi ska öka andelen sorterat avfall och sträva efter att minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.