Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Båtförsäkring

Hjälp om det händer någonting – både på land och till sjöss

Du kan teckna Båtförsäkring för din segelbåt eller motorbåt med inom- eller utombordsmotor. Försäkringen gäller både på sjön, vid kaj och när båten är på land.

Vår Båtförsäkring består av två delar som alltid ingår och ger dig ett komplett skydd:

EGENDOMSSKYDD

I egendomsskyddet får du ersättning för brand, stöld, skadegörelse, sjöskada samt uppläggnings- och transportskada.

PERSONSKYDD

I personskyddet ingår ansvarsskydd och rättskydd. Dessutom ingår Krishjälp som ger dig upp till 10 behandlingstillfällen hos en psykolog om du skulle råka ut för en skada med din båt.

Kontakta oss om du är intresserad av våra försäkringar, så hjälper vi dig att teckna rätt försäkring!

Du hittar våra kontaktuppgifter på den här länken.

Villkor och förköpsinformation

Villkor Båtförsäkring 2021-03-01

Förköpsinformation Båtförsäkring 2021-03-01

Produktfaktablad

Produktfaktablad Unik Båt 2021-03-01

Tidigare versioner

Förköpsinformation Båtförsäkring 2020-01-01

Förköpsinformation Båtförsäkring 2017-11-01

Villkor Båtförsäkring 2020-01-01

Produktfaktablad Fritidsbåt Unik Försäkring IPID 2018-05-25