Båtförsäkring

Du kan teckna Båtförsäkring för din segelbåt eller motorbåt med inom- eller utombordsmotor. Försäkringen gäller både på sjön, vid kaj och när båten är på land.

Vår Båtförsäkring består av två delar som alltid ingår och ger dig ett komplett skydd:

Egendomsskydd

I egendomsskyddet får du ersättning för brand, stöld, skadegörelse, sjöskada samt uppläggnings- och transportskada.

Personskydd

I personskyddet ingår ansvarsskydd och rättskydd. Dessutom ingår Krishjälp som ger dig upp till 10 behandlingstillfällen hos en psykolog om du skulle råka ut för en skada med din båt.

Produktfaktablad

 Fritidsbåt Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2018


  Förköpsinformation Båtförsäkring 2020-01-01

  Villkor Båtförsäkring 2020-01-01

Tidigare versioner

  Produktöversikt Båtförsäkring 2017-11-01