Bilförsäkring

bmv-bil

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget verktyg för att märka de produkter som är minst skadliga för miljön.

Vår miljömärkta bilförsäkring innebär att vi lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa krav som bland annat syftar till att vi ska spara på våra naturresurser. Här kan du läsa mer om Bra Miljöval.

Vad ingår i Bilförsäkringen?

I Bilförsäkringen finns det ett skydd för dig, dina medpassagerare och din bil. Vi erbjuder allt ifrån Trafikförsäkring till vår bästa bilförsäkring Superbil, samt olika Tilläggsförsäkringar – så att du kan känna dig extra trygg på vägarna. De olika försäkringarna ger ersättning i många situationer – allt ifrån att du får stenskott på bilrutan till större totalskador.

Har du en anpassad bil kan du försäkra den hos oss utan att det kostar något extra.

En bilförsäkring består av tre delar och du bestämmer själv om du vill ha trafik-, halv- eller helförsäkring:

Trafikförsäkring

Alla som äger en bil måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador som på annans egendom som du orsakar med din bil.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd. Dessutom ingår en Allriskförsäkring som gäller för plötsliga och oförutsedda skador invändigt i bilen.  Även Djurkollison ingår i vår halvförsäkring som innebär att vi ersätter självrisken i vagnskadeförsäkringen om du skulle kollidera med ett djur.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår det som ingår i trafik- och halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

Superbil

I vår bästa bilförsäkring, Superbil, ingår alla våra tilläggsförsäkringar. Dessutom betalar du  0 kr i självrisk vid parkeringsskada. Du kan välja Superbil som en hel- eller halvförsäkring.

Produktfaktablad

 Bil Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2019


  Förköpsinformation Bilförsäkring 2019-11-01

  Villkor Bilförsäkring 2017-11-01

  Villkor Bilförsäkring 2019-11-01