Tilläggsförsäkringar

Du kan alltid välja att komplettera din bilförsäkring med några av våra tilläggsförsäkringar.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra:

Hyrbil

Om du tecknar detta tillägg får du hyra en miljöbil om du råkar ut för en skada. Vi ersätter 75% av dygns- och kilometerkostnaden under tiden som din bil är på verkstaden, upp till 45 dagar.

Olycksfall och Krishjälp

Den här försäkringen ger ersättning för personskador på förare eller passagerare i samband med en trafikolycka med det försäkrade fordonet. Den ersätter även krishjälp i form av behanslingar hos en legitimerad psykolog om du skulle råka ut för en trafikolycka.

Vägassistans

Ersätter bärgning eller assistans om du råkar ut för en trafikolycka, får punktering, maskinskada, förlorar dina nycklar , bensinstopp etc. Om stoppet blir långvarigt får du även hyra en miljöbil i max 3 dagar.

Tilläggsförsäkringarna fungerar som ett komplement till en bilförsäkring.