Företagsägd bilförsäkring

Har du en företagsägd bil ska du ha en bilförsäkring för företagsägda bilar. Bilförsäkringen består av tre delar och du bestämmer själv om du vill ha trafik-, halv- eller helförsäkring:

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste du enligt lag ha och den ersätter personskador samt skador på annans bil eller egendom som orsakas av din bil.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår, förutom trafikförsäkring, skydd för brand, glas, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd. Dessutom ingår även Djur-kollison halvförsäkringen som innebär att du får en självriskreducering i din vagnskadeförsäkring om du skulle kollidera med ett djur.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår det som ingår i trafik- och halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

Produktfaktablad

 Företagsägd bil Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2018


  Produktöversikt Företagsägd Bilförsäkring 2018-05-25

  Villkor Företagsägd Bilförsäkring 2021-09-01

Tidigare Villkor:

  Produktöversikt Företagsägd Bilförsäkring 2017-11-01

  Produktöversikt Företagsägd Bilförsäkring

  Villkor Företagsägd Bilförsäkring