Tilläggsförsäkringar

Du kan alltid välja att komplettera din Villaförsäkring med några av våra tilläggsförsäkringar.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra.

Allrisk byggnad

Allrisk för byggnad ersätter plötsliga och oförutsedda skador på de byggnader som du uppgett i försäkringsbeskedet. Med detta tillägg får du även ett maximalt åldersavdrag på 10 000 kr om hela ditt hus skulle brinna ner.

Sanering av skadedjur

Med detta tillägg får du sanering mot insekter, råttor, möss, myror och getingar i din bostadsbyggnad.