Tilläggsförsäkringar

Du kan alltid välja att komplettera din försäkring för ditt fritidshus med några av våra tilläggsförsäkringar.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra.

Sanering av skadedjur

Med detta tillägg får du sanering mot insekter, råttor, möss, myror och getingar i din bostadsbyggnad.

Småbåt

Om du har en båt som är upp till 6 m lång och 2 m bred och som har en motorstyrka på högst 10 hkr kan du teckna denna tilläggsförsäkring. Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på båten.