Tilläggsförsäkringar Hem

Du kan alltid välja att komplettera din hemförsäkring med några av våra tilläggsförsäkringar.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra till din hemförsäkring.

Bostadsrätt – ingår alltid utan kostnad i denna hemförsäkring

Försäkringen ersätter skada på fast egendom som du enligt föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kr.

Allrisk lösöre

Allriskförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen ersätter upp till 75 000 kr per skada.

Reseextra

Reseextra omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under 1 år. Du kan också få ersättning vid försening och en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd om du till exempel blivit sjuk eller råkat ut för ett olycksfall.

Golf

Försäkringen ersätter stöld av eller skada på din golfutrustning. Du får också ersättning vid hole-in-one med 1 000 kr.

Småbåt

Om du har en båt som är upp till 6 m lång och 2 m bred och som har en motorstyrka på högst 10 hkr kan du teckna denna tilläggsförsäkring. Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på båten.