Tilläggsförsäkringar Hemextra

Du kan alltid välja att komplettera din Hemextra-försäkring med några av våra tilläggsförsäkringar.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra:

Reseextra

Reseextra omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under 1 år. Du kan också få ersättning vid försening och en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd om du till exempel blivit sjuk eller råkat ut för ett olycksfall.

Bostadsrätt

Om din lägenhet är en bostadsrätt bör du ha detta tillägg. Försäkringen ersätter skada på fast egendom som du enligt föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kr.