Husbilsförsäkring

I Husbilsförsäkringen finns det ett skydd för dig, dina medpassagerare, din husbil och din egendom som du har med dig i husbilen – för din trygghet när du är ute på vägarna med din husbil.

Vi erbjuder allt ifrån Trafikförsäkring till Helförsäkring samt olika Tilläggsförsäkringar. Våra olika försäkringar för husbil ger ersättning i många situationer – allt ifrån att du får stenskott på rutan till att du måste avbryta din semester.

En husbilsförsäkring består av tre delar och du bestämmer själv om du vill ha trafik-, halv- eller helförsäkring:

Trafikförsäkring

Alla som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador som på annans egendom som du orsakar med din bil.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd. Dessutom ingår skydd för din personliga lösegendom som du har med dig i husbilen och du kan även få ersättning för semesteravbrott.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår det som ingår i trafik- och halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din husbil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Dessutom ersätter vi skador efter läckage från husbilens tank- eller ledningssystem.

Produktfaktablad

 Husbil Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2019


   Produktöversikt Husbilsförsäkring 2019-11-01

  Villkor Husbilsförsäkring

  Villkor Motorfordon 2017-11-01

Tidigare Villkor:

   Produktöversikt Husbilsförsäkring 2017-11-01

   Produktöversikt Husbilsförsäkring

  Villkor Husbilsförsäkring 2010-11-01