Tilläggsförsäkringar

Du kan alltid välja att komplettera din husbilsförsäkring med några av våra tilläggsförsäkringar.

Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra:

Husbilsextra

Detta tillägg ersätter självrisken vid djurkollision, egendom som du har i förtältet och ger dig ett utökat skydd för stöldbegärlig egendom som du har med dig i husbilen.

Olycksfall och Krishjälp

Den här försäkringen ger ersättning för personskador på förare eller passagerare i samband med en trafikolycka med det försäkrade fordonet. Den ersätter även krishjälp i form av behandlingar hos en legitimerad psykolog om du skulle råka ut för en trafikolycka.

Vägassistans

Ersätter bärgning eller assistans om du råkar ut för en trafikolycka, får punktering, maskinskada, förlorar dina nycklar , bensinstopp etc. Om stoppet blir långvarigt får du även hyra en miljöbil i max 3 dagar.

Tilläggsförsäkringarna fungerar som ett komplement till en Husbilsförsäkring.