Olycksfallsförsäkring

Hos oss kan alla teckna en Olycksfallsförsäkring, oavsett individuella förutsättningar. NYHET! Nu kan du även teckna försäkring för Olycksfall här på hemsidan.

Försäkringen gäller hela dygnet och gäller helt utan självrisk om du skulle råka ut för ett olycksfall.

Den här försäkringen ger dig ersättning för skador orsakade av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse.

Vad kan man få ersättning för?

Försäkringen ger dig ersättning för läkekostnader, tandvårdskostnader, resekostnader och andra eventuella merkostnader i samband med en skada. Du kan också få ersättning för vanprydande ärr, medicinsk invaliditet och om du behöver några hjälpmedel efter ett olycksfall. Dessutom ingår Krishjälp där du får upp till 10 behandlingstillfällen hos en psykolog om du råkar ut för en olycka.

Vad kostar det?

Du väljer själv vilket försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet du vill försäkra dig för. Försäkringspremien varierar beroende på vilket belopp du väljer.

Klicka här för priser och för att teckna Olycksfallsförsäkring hos oss.

Produktfaktablad

 Olycksfall Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2021

Skadeanmälan

Skadeanmälan – Olycksfall


Mer information

I dokumenten nedan hittar du mer information om försäkringen:

 Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring 2021-10-01

  Villkor Olycksfallsförsäkring 2020-01-01

Tidigare versioner:

  Produktöversikt Olycksfallsförsäkring

  Villkor Olycksfallsförsäkring 2016-01-01