Släpvagnsförsäkring

I Släpvagnsförsäkringen finns det ett skydd för din släpvagn både när du använder den och när den står parkerad.

En släpvagnsförsäkring består av två delar och du bestämmer själv om du vill ha halv- eller helförsäkring:

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår skydd för brand, glas, stöld, och rättsskydd.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår det som ingår i halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din släpvagn vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

Produktfaktablad

 Släp Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2019


  Produktöversikt Släpvagnsförsäkring 2019-11-01

  Villkor Släpvagnsförsäkring

  Villkor Motorfordon 2017-11-01

Tidigare Villkor:

  Produktöversikt Släpvagnsförsäkring 2017-11-01

Produktöversikt Släpvagnsförsäkring