Villaförsäkring

bmv-villa

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget verktyg för att märka de produkter som är minst skadliga för miljön. Vår miljömärkta villaförsäkring innebär att vi lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa krav som bland annat syftar till att vi ska spara på våra naturresurser. Här kan du läsa mer om Bra Miljöval.

Vad ingår i Villaförsäkringen?

Villaförsäkringen gäller för din villabyggnad, din tomt och övriga byggnader som du har på tomten. I försäkringen ingår även Ansvar- och rättsskyddsförsäkring som ger dig ersättning om du som villaägare skulle bli skadeståndsskyldig eller om du råkar i tvist med någon.

Villahemförsäkring

Du kan välja att teckna en kombinerad Villa- och hemförsäkring. Då får ni även skydd för bland annat er lösa egendom och reseskydd för hela hushållet. Läs mer om Hemförsäkring här.

Tilläggsvillkor för Villaförsäkring avseende ID-skydd och webbrensning (PDF)

Produktfaktablad

 Villa eller villahem Unik Försäkring Produktfaktablad IPID 2020


Unik Villkor Villa-Hem-Fritidshus 2020-01-01

 Unik Villkor Hemförsäkring – HemExtra 2017-11-01

Förköpsinformation Villaförsäkring 2020-03-01

Skadeanmälan

Skadeanmälan – Villa•Hem•Fritidshus

Tidigare versioner:

Produktöversikt Villaförsäkring 2020-01-01

  Villkor Villaförsäkring

  Produktöversikt Villaförsäkring

Unik Villkor Hemförsäkring – HemExtra 2016-06-01