Vårt Miljötänk

Våra försäkringar för bil, villa och fritidshus är miljömärkta med Naturskyddsföreningens eget miljömärke Bra Miljöval.

Vi är dessutom Miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi strävar ständigt mot en så miljösmart skadereglering som möjligt. Vi jobbar aktivt med miljöfrågor eftersom vi vill vara med och påverka framtidens miljö och styra utvecklingen mot ett hållbart samhälle.