Olycksfall

Om du har skadat dig genom en olyckshändelse

En olycksfallsskada är ett kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Om du råkat ut för ett olycksfall fyller du i denne skadeblankett och skickar in den till oss tillsammans med läkarintyg. Om du har haft extra utlägg i samband med skadan kan du få ersättning för din merkostnader. Skicka då in dina kvitton i original till oss tillsammans med din skadeanmälan.