Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Olycksfallsskada

Om du skadat dig genom en olyckshändelse

En olycksfallsskada är ett kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

  • Om du råkat ut för ett olycksfall fyller du i denne skadeblankett och skickar in den till oss tillsammans med läkarintyg.
  • Om du har haft extra utlägg i samband med skadan kan du få ersättning för din merkostnader. Skicka då in dina kvitton i original till oss tillsammans med din skadeanmälan.