Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Anslutna organisationer

Organisationer

Alla organisationer som är anslutna till Unik Försäkring är en del av Unik Försäkring.

Det innebär bland annat att alla organisationer är delaktiga i styrelsen för Unik Försäkring och är med och fattar alla viktiga beslut. Dessutom har alla anslutna organisationer en representant med i prövningsnämnden. Prövningsnämnden är en trygghet för dig som medlem och innebär att om du skulle bli missnöjd i ditt försäkringsärende finns det möjlighet att få din sak prövad. En representant från varje ansluten organisation finns med för att bevaka sina medlemmars intressen vid en eventuell tvist.

Alla medlemmar som tecknar försäkring i Unik Försäkring är dessutom med och stöttar sin egen organisation genom sin försäkring, då en del av premien går tillbaka till organisationen.

Dessa organisationer är idag anslutna till Unik Försäkring:

I

Autism Sverige

I

DHR

I

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

I

Hjärtebarnsfonden

I

Neuroförbundet

I

Personskadeförbundet RTP

I

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

I

Riksförbundet FUB

I

Svenska Epilepsiförbundet

I

Sveriges Dövas Riksförbund

I

Synskadades Riksförbund

Dessutom har medlemsförbunden NHR, RBU, FSDB och HRF en organisationsförsäkring i Unik Försäkring. Alla medlemmar i dessa förbund har även genom sitt medlemsskap en gruppolycksfallsförsäkring som gäller under aktiviteter som ditt förbund arrangerar.

Vill ni som lokalförening ha ett kostnadsfritt besök av oss där vi informerar allmänt om försäkringar samt Unik Försäkring?

Kontakta då Per Liljeroos, ansvarig på Unik Försäkring, på 08-520 056 85 eller skicka ett mail till unikforsakring@fuab.com