Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Övriga försäkringar

Under Övriga försäkringar hittar du våra förmånliga och trygga sakförsäkringar

Här kan du läsa mer om vår Båtförsäkring, Husvagnsförsäkring, Husbilsförsäkring och Släpvagnsförsäkring.

Båtförsäkring

Hjälp om det händer någonting – både på land och till sjöss

Du kan teckna Båtförsäkring för din segelbåt eller motorbåt med inom- eller utombordsmotor. Försäkringen gäller både på sjön, vid kaj och när båten är på land.

Vår Båtförsäkring består av två delar som alltid ingår och ger dig ett komplett skydd:

EGENDOMSSKYDD

I egendomsskyddet får du ersättning för brand, stöld, skadegörelse, sjöskada samt uppläggnings- och transportskada.

PERSONSKYDD

I personskyddet ingår ansvarsskydd och rättskydd. Dessutom ingår Krishjälp som ger dig upp till 10 behandlingstillfällen hos en psykolog om du skulle råka ut för en skada med din båt.

Husvagnsförsäkring

En trygg försäkring så du kan njuta till fullo av din husvagn

I Husvagnsförsäkringen finns det ett skydd för din husvagn och för din egendom som du har med dig i husvagnen. Du bör ha en trygg försäkring så att du kan njuta till fullo när du är ute på vägarna med din husvagn.

Vi erbjuder Halvförsäkring och Helförsäkring, samt tilläggsförsäkringen Husvagnsextra som du kan läsa mer om längre ner på sidan – så att du kan känna dig trygg både på vägarna och på campingplatsen. Försäkringen ger ersättning i många situationer – allt ifrån att du får stenskott på rutan till att du måste avbryta din semester.

En husvagnsförsäkring består av två delar och du bestämmer själv om du vill ha halv- eller helförsäkring:

HALVFÖRSÄKRING

I halvförsäkringen ingår skydd för brand, glas, stöld, ansvar och rättsskydd. Dessutom ingår skydd för din personliga lösegendom som du har med dig i husvagnen och du kan även få ersättning för semesteravbrott.

HELFÖRSÄKRING

I helförsäkringen ingår det som ingår i halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din husvagn vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Dessutom ersätter vi skador efter läckage från husvagnens tank- eller ledningssystem.

Du kan också välja att komplettera din husvagnsförsäkring med vår tilläggsförsäkring:

HUSVAGNSEXTRA

Detta tillägg ger dig ersättning om egendom som du har i förtältet skulle skadas eller förloras. Den ger dig även ett utökat skydd för stöldbegärlig egendom som du har med dig i husvagnen.

Husbilsförsäkring

Känn dig trygg och njut av din husbil

I Husbilsförsäkringen finns det ett skydd för dig, dina medpassagerare, din husbil och din egendom som du har med dig i husbilen – för din trygghet när du är ute på vägarna med din husbil.

Vi erbjuder allt ifrån Trafikförsäkring till Helförsäkring samt olika tilläggsförsäkringar. Våra olika försäkringar för husbil ger ersättning i många situationer – allt ifrån att du får stenskott på rutan till att du måste avbryta din semester.

En husbilsförsäkring består av tre delar och du bestämmer själv om du vill ha trafik-, halv- eller helförsäkring:

TRAFIKFÖRSÄKRING

Alla som äger en husbil måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador som på annans egendom som du orsakar med din bil.

HALVFÖRSÄKRING

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd. Dessutom ingår skydd för din personliga lösegendom som du har med dig i husbilen och du kan även få ersättning för semesteravbrott.

HELFÖRSÄKRING

I helförsäkringen ingår det som ingår i trafik- och halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din husbil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Dessutom ersätter vi skador efter läckage från husbilens tank- eller ledningssystem.

Du kan alltid välja att komplettera din husbilsförsäkring med några av våra tilläggsförsäkringar. Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra:

HUSBILSEXTRA

Detta tillägg ersätter självrisken vid djurkollision, egendom som du har i förtältet och ger dig ett utökat skydd för stöldbegärlig egendom som du har med dig i husbilen.

OLYCKSFALL OCH KRISHJÄLP

Den här försäkringen ger ersättning för personskador på förare eller passagerare i samband med en trafikolycka med det försäkrade fordonet. Den ersätter även krishjälp i form av behandlingar hos en legitimerad psykolog om du skulle råka ut för en trafikolycka.

VÄGASSISTANS

Ersätter bärgning eller assistans om du råkar ut för en trafikolycka, får punktering, maskinskada, förlorar dina nycklar , bensinstopp etc. Om stoppet blir långvarigt får du även hyra en miljöbil i max 3 dagar.
Tilläggsförsäkringarna fungerar som ett komplement till en husbilsförsäkring.

Släpvagnsförsäkring

Skydda din släpvagn både när den används och när den står parkerad

I Släpvagnsförsäkringen finns det ett skydd för din släpvagn både när du använder den och när den står parkerad. En släpvagnsförsäkring består av två delar och du bestämmer själv om du vill ha halv- eller helförsäkring:

HALVFÖRSÄKRING

I halvförsäkringen ingår skydd för brand, glas, stöld, och rättsskydd.

HELFÖRSÄKRING

I helförsäkringen ingår det som ingår i halvförsäkringen samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din släpvagn vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

Kontakta oss om du är intresserad av våra försäkringar, så hjälper vi dig att teckna rätt försäkring!

Du hittar våra kontaktuppgifter på den här länken.

Villkor och förköpsinformation

Villkor Båtförsäkring 2021-03-01

Villkor Husvagnsförsäkring 2014-04-01

Villkor Unik Motor 2019-11-01

Villkor Motorfordon 2017-11-01

Villkor Släpvagnsförsäkring 2014-04-01

Förköpsinformation Båtförsäkring 2021-03-01

Förköpsinformation Unik Husvagnsförsäkring 2019-11-01

Förköpsinformation Unik Husbilsförsäkring 2019-11-01

Förköpsinformation Unik Släpvagnsförsäkring 2019-11-01

Produktfaktablad

Produktfaktablad Unik Båt 2021-03-01

Produktfaktablad Husvagn Unik Försäkring IPID 2019-11-01

Produktöversikt Husvagnsförsäkring 2014-04-01

Produktfaktablad Husbil Unik Försäkring IPID 2019-11-01

Produktöversikt Husbilsförsäkring

Produktfaktablad Släp Unik Försäkring PID 2019-11-0_1

Produktöversikt Släpvagnsförsäkring 2019-11-01

För tidigare versioner av villkor och förköpsinfo, eller om du har andra frågor, ring oss på 08-520 056 85. Det går även bra att skicka e-post till: unikforsakring@fuab.com