Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Organisationsförsäkring

Organisationsförsäkringar

Organisationsförsäkringen omfattar organisationens verksamhet och innehåller även en olycksfallsförsäkring för de som deltar i organisationens verksamheter.

Organisationerna har här en valfrihet om olycksfallsförsäkringen ska gälla dygnet runt eller till och från samt under aktivitet.

För prisuppgifter ta kontakt med oss så hjälper vi dig att ta fram en offert.

Organisationsförsäkringen består bland annat av:

  • Egendomsförsäkring avsedd för organisationens verksamhet och ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.
  • Lös egendom tillhörande organisationen
  • Olycksfall för de som deltar i organisationens verksamheter
  • Ansvarsförsäkring som ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man och som organisationen kan göras ansvarig för enligt skadeståndslagen.
  • Rättsskyddsförsäkring, som ersätter organisationens ombuds- och rättegångskostnader vid tvist.
  • Krisförsäkring, ersätter kostnader för krisbearbetningsbehandlingar efter rån, inbrott, överfall, trafikolycka och plötslig oförutsedd traumatisk upplevelse.
  • Tjänstereseförsäkring, som gäller för de som deltar i organisationens verksamhet samt medföljande anhörig om resan betalas av organisationen.
Kontakta oss om du är intresserad av våra försäkringar, så hjälper vi dig att teckna rätt försäkring!

Du hittar våra kontaktuppgifter på den här länken.

Villkor och förköpsinformation

För tidigare versioner av villkor och förköpsinfo, eller om du har andra frågor, ring oss på 08-520 056 85. Det går även bra att skicka e-post till: unikforsakring@fuab.com