Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring för alla – oavsett individuella förutsättningar

Teckna Olycksfallsförsäkring här på webbsidan >

Den här försäkringen ger dig ersättning för skador orsakade av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse.

Hos oss kan alla teckna en Olycksfallsförsäkring, oavsett individuella förutsättningar. Försäkringen gäller hela dygnet och är helt utan självrisk om du skulle råka ut för ett olycksfall.

Vad kan man få ersättning för?

Försäkringen ger dig ersättning för läkekostnader, tandvårdskostnader, resekostnader och andra eventuella merkostnader i samband med en skada. Du kan också få ersättning för vanprydande ärr, medicinsk invaliditet och om du behöver några hjälpmedel efter ett olycksfall. Dessutom ingår Krishjälp där du får upp till 10 behandlingstillfällen hos en psykolog om du råkar ut för en olycka.

Vad kostar det?

Du väljer själv vilket försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet du vill försäkra dig för. Försäkringspremien varierar beroende på vilket belopp du väljer.

Teckna Olycksfall

Hos oss kan alla teckna en Olycksfallsförsäkring, oavsett individuella förutsättningar. Registrera dina uppgifter nedan för att teckna en Olycksfallsförsäkring hos oss. När du har skickat in dina uppgifter kommer vi att kontakta dig för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig och ditt försäkringsbehov.

Villkor och faktablad

Villkor Olycksfallsförsäkring 2020-01-01

Förköpsinformation Unik Olycksfallsförsäkring 2020-01-01

Produktfaktablad

Produktfaktablad Olycksfall Unik Försäkring IPID 2018-05-25

För tidigare versioner av villkor och förköpsinfo, eller om du har andra frågor, ring oss på 08-520 056 85. Det går även bra att skicka e-post till: unikforsakring@fuab.com