Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för synskadade – både blinda och synsvaga. Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

SRF bildades utifrån tanken att alla människor är lika mycket värda och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. SRF präglas idag av öppenhet och demokrati – där alla medlemmar kan göra sin röst hörd.

https://www.srf.nu/