Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Hemförsäkring

I Hemförsäkringen finns det skydd för din bostad och dina saker

Här finns dessutom skydd för dig och dina familjemedlemmar vid resa eller överfall eller om ni skulle orsaka en skada på någon annans egendom.

Komplettera din hemförsäkring

Du kan alltid välja att komplettera din hemförsäkring med några av våra tilläggsförsäkringar. Nedan beskriver vi kortfattat vilka ytterligare tillägg du kan göra till din hemförsäkring:

BOSTADSRÄTT

Ingår alltid utan kostnad i denna hemförsäkring.
Försäkringen ersätter skada på fast egendom som du enligt föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kr.

Allrisk lösöre

Allriskförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen ersätter upp till 75 000 kr per skada.

Reseextra

Reseextra omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under 1 år. Du kan också få ersättning vid försening och en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd, till exempel om du blivit sjuk eller råkat ut för ett olycksfall.

Golf

Försäkringen ersätter stöld av eller skada på din golfutrustning. Du får också ersättning vid hole-in-one med 1 000 kr.

Småbåt

Om du har en båt som är upp till 6 m lång och 2 m bred och som har en motorstyrka på högst 10 hk kan du teckna denna tilläggsförsäkring. Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på båten.

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen gäller för ditt fritidshus, din tomt och övriga byggnader som du har på tomten. Du kan också välja att försäkra lösöret som du har i fritidshuset. Försäkringen gäller även byggnad under uppförande och vid skada orsakad av virkesförstörande insekter.

Du kan välja att komplettera din försäkring för ditt fritidshus med några av våra tilläggsförsäkringar. Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra.

SANERING AV SKADEDJUR

Med detta tillägg får du sanering mot insekter, råttor, möss, myror och getingar i din bostadsbyggnad.

SMÅBÅT

Om du har en båt som är upp till 6 m lång och 2 m bred och som har en motorstyrka på högst 10 hk kan du teckna denna tilläggsförsäkring. Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på båten.

Kontakta oss om du är intresserad av våra försäkringar, så hjälper vi dig att teckna rätt försäkring!

Du hittar våra kontaktuppgifter på den här länken.

Hemförsäkring för dig med LSS eller SoL

Om du tillhör personkretsen LSS eller SoL erbjuder vi en extra bra hemförsäkring som vi kallar Hemextra.

Servicekort för utlandsresa

I din hemförsäkring ingår det ett reseskydd som gäller i 45 dagar, oavsett var du reser i världen, och där du och din familj är skyddade om någon skada skulle inträffa på resan. Som ett bevis på att du har en giltig försäkring kan det vara bra att ta med sig detta servicekort på resan som intygar att du har en gällande försäkring.

OBS! Reseskyddet gäller under förutsättningen att försäkringen är betald.

Ladda ner servicekort att fylla i

Villkor och förköpsinformation

Villkor Unik Villa, Hem, Fritidshus 2023-09-01

Förköpsinformation Unik Hem 2023-09-01

Förköpsinformation Unik Fritidshus 2023-09-01

Tilläggsvillkor för Villaförsäkring, hemextra och hem unik avseende ID-skydd och webbrensning (PDF)

Produktfaktablad

Produktfaktablad Hem Unik IPID 2023-09-01

Produktfaktablad Fritidshus Unik Forsakring IPID 2023-09-01

För tidigare versioner av villkor och förköpsinfo, eller om du har andra frågor, ring oss på 08-520 056 85. Det går även bra att skicka e-post till: unikforsakring@fuab.com