Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Autism Sverige

Autism Sverige

Autism Sverige arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism. Detta görs genom att sprida kunskap, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella. Styrelsen har en motsvarande sammansättning. Autism Sverige har drygt 20 000 medlemmar fördelade på 24 distrikt.

https://www.autism.se/