Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare

Unik Försäkring är ett koncept som är framtaget av Riksförbundet FUB tillsammans med WaterCircles Sverige AB.

Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk Filial
(org.nr. 516411-2053) med säte i Stockholm (Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista).

För försäkringar som börjat gälla innan 2020-01-01 är If Skadeförsäkring AB (org.nr. 516401-8102) försäkringsgivare.

WaterCircles Sverige AB har organisationsnummer 556807-9056 och adressen Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista.

I

Mer om WaterCircles