Unik Försäkring logotyp
Startsida - ikon

STARTSIDA

Våra försäkringar - ikon

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Villkor och förköpsinfo - ikon

VILLKOR OCH FÖRKÖPSINFO

Anmäl skada - ikon

ANMÄL SKADA

Om Unik Försäkring - ikon

OM UNIK FÖRSÄKRING

Kontakt - ikon

KONTAKT

Bilförsäkring

Känn dig trygg på vägarna

I Bilförsäkringen finns det ett skydd för dig, dina medpassagerare och din bil. Vi erbjuder allt ifrån trafikförsäkring till vår bästa bilförsäkring Superbil. Du kan även lägga till olika tilläggsförsäkringar – så att du kan känna dig extra trygg på vägarna. De olika försäkringarna ger ersättning i många situationer – allt ifrån att du får stenskott på bilrutan till större totalskador.

Har du en anpassad bil kan du försäkra den hos oss utan att det kostar något extra.

En bilförsäkring består av tre delar och du bestämmer själv om du vill ha trafik-, halv- eller helförsäkring. Eller vår superbil, där alla tilläggsförsäkringar ingår:

TRAFIKFÖRSÄKRING

Alla som äger en bil måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom som du orsakar med din bil.

HALVFÖRSÄKRING

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, stöld, maskinskada, räddning och rättsskydd. Dessutom ingår en allriskförsäkring som gäller för plötsliga och oförutsedda skador invändigt i bilen. Även djurkollison ingår i vår halvförsäkring som innebär att vi ersätter självrisken i vagnskadeförsäkringen om du skulle kollidera med ett djur.

HELFÖRSÄKRING

I helförsäkringen ingår det som ingår i trafik- och halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din bil vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse.

SUPERBIL

I vår bästa bilförsäkring, Superbil, ingår alla våra tilläggsförsäkringar. Dessutom betalar du 0 kr i självrisk vid parkeringsskada. Du kan välja Superbil som en hel- eller halvförsäkring.

Företagsägd bilförsäkring

Har du en företagsägd bil ska du ha en bilförsäkring för företagsägda bilar. Även den bilförsäkringen består av tre delar och du bestämmer själv om du vill ha trafik-, halv- eller helförsäkring.

Komplettera din bilförsäkring

Du kan alltid välja att komplettera din bilförsäkring, oavsett om den är privat- eller företagsägd, med några av våra tilläggsförsäkringar. Nedan beskriver vi kortfattat vilka tillägg du kan göra:

MILJÖHYRBIL

Om du tecknar detta tillägg får du hyra en miljöbil om du råkar ut för en skada. Vi ersätter 75% av dygns- och kilometerkostnaden under tiden som din bil är på verkstaden, upp till 45 dagar.

OLYCKSFALL OCH KRISHJÄLP

Den här försäkringen ger ersättning för personskador på förare eller passagerare i samband med en trafikolycka med det försäkrade fordonet. Den ersätter även krishjälp i form av behanslingar hos en legitimerad psykolog om du skulle råka ut för en trafikolycka.

VÄGASSISTANS

Ersätter bärgning eller assistans om du råkar ut för till exempel en trafikolycka, får punktering, maskinskada, förlorar dina nycklar eller får bensinstopp. Om stoppet blir långvarigt får du även hyra en miljöbil i max 3 dagar.

Kontakta oss om du är intresserad av våra försäkringar, så hjälper vi dig att teckna rätt försäkring!

Du hittar våra kontaktuppgifter på den här länken.

Villkor och förköpsinformation

Villkor Bilförsäkring 2019-11-01

Villkor Företagsägd Bilförsäkring 2021-09-01

Förköpsinformation Bilförsäkring 2019-11-01

Förköpsinformation Unik Företagsägd bil 2021-09-01

Produktfaktablad

Produktfaktablad Bil Unik Försäkring IPID 2019-11-01

Produktfaktablad Foretagsagd Bil Unik 2021-09-01

Produktöversikt Företagsägd Bilförsäkring

För tidigare versioner av villkor och förköpsinfo, eller om du har andra frågor, ring oss på 08-520 056 85. Det går även bra att skicka e-post till: unikforsakring@fuab.com